پاورپوینت درس هفتم علوم ششم (ورزش و نیرو 2)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 10 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس هفتم علوم ششم (ورزش و نیرو 2) ,
[ بازدید : 20 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:42 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس هشتم علوم ششم (چه می خواهم بسازم)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس هشتم علوم ششم (چه می خواهم بسازم) ,
[ بازدید : 19 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:41 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس سیزدهم علوم ششم (سالم بمانیم)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 15 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس سیزدهم علوم ششم (سالم بمانیم) ,
[ بازدید : 13 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:41 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس ششم علوم ششم (ورزش و نیرو1)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 11 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس ششم علوم ششم (ورزش و نیرو1) ,
[ بازدید : 12 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:41 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس سوم علوم ششم (کارخانه کاغذ سازی)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس سوم علوم ششم (کارخانه کاغذ سازی) ,
[ بازدید : 12 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:40 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم (جنگل برای کیست)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 17 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس دوازدهم علوم ششم (جنگل برای کیست) ,
[ بازدید : 18 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:40 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس دوم علوم ششم (سرگذشت دفتر من)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس دوم علوم ششم (سرگذشت دفتر من) ,
[ بازدید : 14 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:39 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس دهم علوم ششم (خیلی کوچک خیلی بزرگ)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 14 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس دهم علوم ششم (خیلی کوچک خیلی بزرگ) ,
[ بازدید : 11 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:39 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس اول علوم ششم (مسائل زندگي روزانه و ‌حل آنها)

این پاورپوینت آموزشی و جذاب در 12 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است ...

برچسب ها: پاورپوینت درس اول علوم ششم (مسائل زندگي روزانه و ‌حل آنها) ,
[ بازدید : 17 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:38 ] [ pptx ]

پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه پنجم (از ریشه تا برگ )

این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در 13 اسلاید تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم. با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز در جهت گسترش علم و دانش روزافزون همه دانشجویان با ظرافت خاص جمع آوری شده است با پوشش کاملی از مطالب کتاب، منطبق با ک ...

برچسب ها: پاورپوینت درس دوازدهم علوم تجربی پایه پنجم (از ریشه تا برگ ) ,
[ بازدید : 15 ]
[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ pptx ]